Kortare växellägen

 

Förlängde spaken 1cm under kulan
Det tidigare läget i främre växlarna
Det tidigare läget i de bakre växlarna
Det nya läget i de främre växlarna

Svårt att visa på bild hur stor skillnaden igentligen är, men jag är nöjd iallafall. Dock skulle jag vilja ha spaken något mer bakåt, så en justering av detta ligger nära till hands.

Det nya läget i de bakre växlarna