Sen ville inte min kamera vara med längre...

-----------------

Uppdaterar med insända bilder från "Foyrik"

 

Insända bilder från "mattem"