Byte av nedre rattaxelknut

 


Demontera kåpan under panelen/ratten, här kommer man åt alltihop:

 

 


Släpp på skruven vid den inre knuten och dra denna bakåt för att frigöra den nedre delen av axeln:

 


Vik upp den övre delen av damasken, lirka loss metallringen som klämmer damasken mot golvet:

 


Dra av damasken från axeln, här ser man också nållagret:

 


Här är då den nedre rattaxelknuten, släpp skruven och pressa av knuten från axeln:

 


Då var knuten äntligen av:

 

 


Tryckte ut nållagret och fettade in detta ordentligt och återmonterade det sedan i damasken:


 

En ny rattaxelknut inhandlades:

 

 

Ny vs gammal:

 

 

Den nya rattaxelknuten på plats:

 

 

Resterande montering sker i omvänd ordning.