Intervalltorkare
Relä från VW för att själv bestämma antal slag

 

Sätt igång intervalltorkarna och dra tillbaks spaken till nollan innan torkarna hunnit tillbaks, sätt igen intervalltorkarna igen då "lagom tid förlupit".
På detta sätt kan man alltså själv bestämma hur långt tid det ska vara mellan slagen.