Byte drev i mätarhuset på Volvo 850

Ett vanligt fel som uppkommer på 850 är att kilometerräknaren stannar i mätarhuset.
Orsaken till detta är i de flesta fall pga att en eller flera kugg går av på ett litet drev i räknaren.
Drevet går att köpa på bl a ebay, priset kan skilja rätt så ordentligt så det lönar sig att sitta en stund och kika igenom alla annonser.

 

Verktyg som behövs för att byta drevet är följande:
*Torxmejsel T10
*Stjärnskruvmejsel modell mindre
*Plastkil eller liknande

 

 

 

 

 

Steg ett är att demontera alla torxskruvar, dom är 22 till antalet.
Varav 2st är till färddator/yttertempmätare/klocka beroende på utrustning.

 

 

 

 

Här ses färddatorn urmonterad, 2st torxskruvar och kontaktstycke

 

 

 

 

 

Skruva sedan ur de tre stjärnskruvarna på mitten av huset.
(Dessa håller själva räkneverket)


 

 

 

 

När alla torxskruvarna och de tre stjärnskruvarna är borta så lyft bort det svarta skyddet.
Lirka in plastkilen mellan kretskortet och den vita distansen och bänd försiktigt bort kretskortet.
Det kan kännas lite "fjädrande"
och är helt normalt med tanke på konstruktionen.

 

 

 

Så här ser det ut när kretskortet är demonterat.
Motorn till räkneverket kan skymtas.


 

 

 

 

Därefter lyftes den vita delen bort och under där så kommer man åt räkneverket

 

 

 

 

 

Här är alltså själva kilometerräknaren.

 

 

 

Lossa de två stjärnskruvarna för att lossa motorn

 

 

 

 

När motorn lossats från räkneverket så ser man de drev som är tänkt att sköta det hela.

 

 

 

 

Lossa dreven från motorn och vänd upp baksidan.
Här ses drevet, ett litet 15 kuggars drev som är orsaken till att kilometerräknaren står still.

 


 

 

Montera ett nytt drev på den lilla axeln, var uppmärksam på vilket håll det gamla drevet satt.
Sen lirkar man försiktigt motorn på plats igen så det kommer rätt i kuggarna.
Återstående montering sker i princip omvänd ordning.